didactische weekHoe kunnen we beter scoren op het gebied van didactiek en pedagogiek?

 

Wat is een didactische week

In een didactische week worden docenten gedurende een hele week van het begin van de dag tot aan het eind van de dag door een APS-trainer intensief begeleid. Een docent bereidt samen met de APS-trainer de les voor, voert vervolgens die les samen uit en bespreekt de les na. Dit levert tips en feedback op die de docent de volgende les toepast en waar de APS-trainer dan weer bij is. De feedback wordt tevens ook schriftelijk weergegeven in de vorm van een verslag. Op deze manier leert een docent hoe hij/zij kan leren omgaan met verschillen in de klas, actieve leerlingen krijgt, klassenmanagement goed organiseert, etcetera.

 

 

Traject didactische week

Voorafgaand aan de didactische week is er een kennismakingsbijeenkomst tussen team en APS-trainer. APS geeft dan een doorkijkje van de week en maakt concrete afspraken met het team. Aan het einde van de didactische week wordt er gezamenlijk afgesloten om leerervaringen met elkaar te delen.Tot slot ontvangt de teamleider of schoolleider een rapport met bevindingen en aanbevelingen.


Resultaat

De didactische week biedt in onze aanpak een zeer intensieve manier van leren. Het levert inzicht en nieuwe werkvormen op die passen bij de student van deze eeuw en bij de betreffende docent. Tevens krijgen docenten de kans om onder begeleiding ‘het nieuwe gedrag" meteen uit te proberen. Om het effect voor langere tijd te waarborgen krijgt de leidinggevende aan het eind van de week de opdracht om dit nieuwe gedrag te onderhouden. In ons rapport en/of in een nagesprek met de leidinggevenden doen we daar ook aanbevelingen voor.


Ervaring met didactische week

"Dit is echt leren, je kunt er niet onderuit." Docent ROC Endhoven
"Dit is precies wat ik nodig had, tips op maat." Docent ROC Friesland


APS werkt sinds enkele jaren met dit concept en heeft ervaren dat het een geschikte manier van leren is omdat er in de praktijk geleerd wordt. In beginsel vinden docenten het spannend. Ze hebben het gevoel dat ze beoordeeld worden. Dat gevoel verdwijnt naarmate men meer met elkaar werkt en er dus meer vertrouwen ontstaat. Daarom is het belangrijk dat je niet zomaar één les bijwoont bij een docent. Om van elkaar te leren moet je minimaal drie lessen met elkaar uitvoeren. Dat betekent dat één APS-trainer per week maximaal zes docenten kan begeleiden.

 

Lerarenregister

undefinedDe didactische week is als professionaliseringsactiviteit opgenomen in het lerarenregister en gewaardeerd met 20 RU (registratieuren). U ontvangt na afloop van de didactische week een digitaal certificaat waarmee u de activiteit kunt registreren. 

 


SNEL VINDEN

DIRECT CONTACT

Contact telefoon + 31 - 30 2856600 mobiel + 31 - 6 25051931 k.vandijck@aps.nl
STEL UW VRAAG