MBO

MBO

Goed initieel beroepsonderwijs is een speerpunt in het mbo. Een mbo diploma moet immers een solide basis bieden voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Om dat de komende jaren waar te maken, is het cruciaal de kwaliteit nauwlettend in het oog te houden.

 

De actieplannen 'Focus op vakmanschap' en 'Leraar 2020' zetten de schijnwerper op: intensivering van mbo-opleidingen door meer onderwijstijd en inkorting van de wettelijke nominale opleidingsduur van de meeste mbo-4-opleidingen, meer aandacht voor kwetsbare studenten in uw instelling, betere examens, ruimer aandacht voor het regionaal aanbod en zorgdragen voor professioneel en competent personeel. De vereenvoudiging van het bve-bestel en een goede besturing en bedrijfsvoering van de mbo-instellingen horen daarbij. Ook de aandacht voor taal en rekenen blijft de komende tijd onverminderd actueel.

 

Dat gaat allemaal niet vanzelf. APS reikt u de helpende hand met advies, scholing en ondersteuning, toegesneden op uw specifieke situatie. Wij zijn erop uit dat uw studenten prestaties leveren die passen bij hun talent. En dat docenten met plezier hun expertise inzetten om dat te bereiken.

 


Taal en rekenen in Groen MBO

Taal in Groen MBO   ...

SNEL VINDEN

DIRECT CONTACT

Contact telefoon + 31 - 0302856761 Mobiel + 31 - 0625051969 k.hoogland@aps.nl
STEL UW VRAAG

BINNENKORT

Leren met iPad/tablet en laptop

08 dec 2014
iPads/tablets en laptops zijn niet meer weg te denken in  het dagelijks leven van onze...
Lees verder DIRECT INSCHRIJVEN