MBO

MBO

Goed initieel beroepsonderwijs is een speerpunt in het mbo. Een mbo diploma moet immers een solide basis bieden voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Om dat de komende jaren waar te maken, is het cruciaal de kwaliteit nauwlettend in het oog te houden.

 

De actieplannen 'Focus op vakmanschap' en 'Leraar 2020' zetten de schijnwerper op: intensivering van mbo-opleidingen door meer onderwijstijd en inkorting van de wettelijke nominale opleidingsduur van de meeste mbo-4-opleidingen, meer aandacht voor kwetsbare studenten in uw instelling, betere examens, ruimer aandacht voor het regionaal aanbod en zorgdragen voor professioneel en competent personeel. De vereenvoudiging van het bve-bestel en een goede besturing en bedrijfsvoering van de mbo-instellingen horen daarbij. Ook de aandacht voor taal en rekenen blijft de komende tijd onverminderd actueel.

 

Dat gaat allemaal niet vanzelf. APS reikt u de helpende hand met advies, scholing en ondersteuning, toegesneden op uw specifieke situatie. Wij zijn erop uit dat uw studenten prestaties leveren die passen bij hun talent. En dat docenten met plezier hun expertise inzetten om dat te bereiken.

 


Brochure Meesterlijk lesgeven & Pedagogisch vakmanschap

APS ondersteunt u graag om de didactische...

Taal en rekenen in Groen MBO

Taal in Groen MBO   ...

SNEL VINDEN

DIRECT CONTACT

Contact telefoon + 31 - 0302856761 Mobiel + 31 - 0625051969 k.hoogland@aps.nl
STEL UW VRAAG

BINNENKORT

Taalassessor Engels

12 mrt 2015
In deze cursus wordt u opgeleid tot taalassessor Engels,  zodat u deskundig en bekwaam bent...
Lees verder DIRECT INSCHRIJVEN