SHOP

INFORMATIE OVER BESTELLINGEN

Telefoon 085 27 36 367

APS Shop

  • Afbeelding
  • Beschrijving
  • Prijs

Taalvaardigheden ontwikkelen mét kinderen

€ 10,00 Bestellen

De po-groep APS-taal heeft met drie scholen gewerkt aan het vergroten van leerlingbetrokkenheid bij het ontwikkelen van taalvaardigheden. Het is een spannend...

Vooroordelenspel (hoog)begaafdheid Junior

€ 15,00 Bestellen

Je bent niet (hoog)begaafd, dat moet je worden!   (Hoog)begaafdheid roep vaak een negatief beeld op. De problemen en de risico's worden dan...

Vooroordelenspel (hoog)begaafdheid Volwassenen

€ 15,00 Bestellen

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) heeft samen met APS een spel uitgebracht, bestaande uit 40 kaarten met stellingen over hoogbegaafdheid bij...

Engels leren mét leerlingen

€ 10,00 Bestellen

In 2013 heeft de groep APS-Talen met drie scholen gewerkt aan het vergroten van leerlingbetrokkenheid bij het ontwikkelen van taalvaardigheden voor het vak...

Rekenposter 3X; een eXcellente aanvulling op het 3F en 3S niveau (A2-formaat)

€ 7,63 Bestellen

Voor veel leerlingen biedt het hoogste referentieniveau rekenen (het streefniveau) niet voldoende uitdaging. Dat geldt ook voor leerlingen in de bovenbouw...

Rekenposter S-set (A2-formaat)

€ 15,25 Bestellen

Wat moeten leerlingen kunnen, kennen, weten en doen op het gebied van taal en rekenen? Sinds april 2010 zijn er in de wet doelen geformuleerd...

Rekenposter 2X (eXcellent rekenen) (A2-formaat)

€ 7,63 Bestellen

X-posters: een opstap naar eXcellent rekenen   In het rapport Meijerink staat vermeld dat 10% van de leerlingen in het primair onderwijs bij...

Schrijven van 1F naar 4F

€ 10,00 Bestellen

Dit boek is het vervolg op het boek 'Lezen van 1F naar 4F' . Met dit boek wordt er aan docenten op havo en vwo handvatten gegeven om...

Taal in Groen mbo

€ 10,00 Bestellen

Deze publicatie is een handreiking voor opleidingen voor groen mbo die serieus werk maken van taal. Daar is alle reden voor, aangezien het ‘Referentiekader...

Rekenen in groen mbo

€ 10,00 Bestellen

Rekenen moet een belangrijkere plaats krijgen in het onderwijsprogramma, zegt de wet sinds 2010. De eerste  examens rekenen worden afgenomen in het...