SHOP

INFORMATIE OVER BESTELLINGEN

Telefoon 085 27 36 367

APS Shop

  • Afbeelding
  • Beschrijving
  • Prijs

Taalvaardigheden ontwikkelen mét kinderen

€ 10,00 Bestellen

De po-groep APS-taal heeft met drie scholen gewerkt aan het vergroten van leerlingbetrokkenheid bij het ontwikkelen van taalvaardigheden. Het is een spannend...

Vooroordelenspel (hoog)begaafdheid Junior

€ 15,00 Bestellen

Je bent niet (hoog)begaafd, dat moet je worden!   (Hoog)begaafdheid roep vaak een negatief beeld op. De problemen en de risico's worden dan...

Vooroordelenspel (hoog)begaafdheid Volwassenen

€ 15,00 Bestellen

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) heeft samen met APS een spel uitgebracht, bestaande uit 40 kaarten met stellingen over hoogbegaafdheid bij...

Engels leren mét leerlingen

€ 10,00 Bestellen

In 2013 heeft de groep APS-Talen met drie scholen gewerkt aan het vergroten van leerlingbetrokkenheid bij het ontwikkelen van taalvaardigheden voor het vak...

Rekenposter 3X; een eXcellente aanvulling op het 3F en 3S niveau

€ 7,63 Bestellen

Voor veel leerlingen biedt het hoogste referentieniveau rekenen (het streefniveau) niet voldoende uitdaging. Dat geldt ook voor leerlingen in de bovenbouw...

Rekenposter S-set

€ 15,25 Bestellen

Wat moeten leerlingen kunnen, kennen, weten en doen op het gebied van taal en rekenen? Sinds april 2010 zijn er in de wet doelen geformuleerd...

Rekenposter 2X (eXcellent rekenen)

€ 7,63 Bestellen

X-posters: een opstap naar eXcellent rekenen   In het rapport Meijerink staat vermeld dat 10% van de leerlingen in het primair onderwijs bij...

Schrijven van 1F naar 4F

€ 10,00 Bestellen

Dit boek is het vervolg op het boek 'Lezen van 1F naar 4F' . Met dit boek wordt er aan docenten op havo en vwo handvatten gegeven om...

Taal in Groen mbo

€ 10,00 Bestellen

Deze publicatie is een handreiking voor opleidingen voor groen mbo die serieus werk maken van taal. Daar is alle reden voor, aangezien het ‘Referentiekader...

Rekenen in groen mbo

€ 10,00 Bestellen

Rekenen moet een belangrijkere plaats krijgen in het onderwijsprogramma, zegt de wet sinds 2010. De eerste  examens rekenen worden afgenomen in het...