APS

APS stopt trainings- en advieswerkzaamheden

 
Het instituut APS is niet meer. Maar de naam APS leeft voort in APS Interim en in APS IT-diensten.
 APS’ers zijn tot op de dag van vandaag aan het werk om het onderwijs in Nederland te inspireren, te vernieuwen en beter te maken! Hartelijk dank voor uw jarenlange vertrouwen en de goede samenwerking met ons!

APS Publicaties te bestellen via Ten Brink

 
Ten Brink Uitgeverij neemt de auteursrechten op onze recente publicaties over en zal ervoor zorgen dat de verzamelde kennis voor het onderwijsveld beschikbaar blijft en doorontwikkeld zal worden.

Netwerk Onderwijsadviseurs

 
Met elf oud-APS’ers zijn we het Netwerk Onderwijsadviseurs gestart om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, om blijvend te ontwikkelen en onze expertise te bundelen en met u te delen.

de Talengroep

 
De Talengroep (voorheen APS-talen) blijft scholen, docenten en secties ondersteunen in actief en aansprekend onderwijs Nederlands en moderne vreemde talen en bij het concretiseren van taalbeleid.

Expertise Centrum Rekenen en Wiskunde (ECRW)

 
ECRW is een groep experts die gekend en erkend is in het herontwerpen en herinrichten van onderwijs rekenen en wiskunde. De primaire doelgroep van ECRW bestaat uit scholen, docenten en vakgroepen. De secundaire doelgroepen zijn organisaties, platforms en onderwijsinstellingen als SLO, Steunpunt Taal en Rekenen, OCW, NVvW, NVORWO, CvTE en Cito.

Kitty van Dijck

 
Ik geef didactische en pedagogische trainingen op vo-scholen en in het mbo, hbo en praktijkonderwijs. Mijn werk is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de vragen en de situatie van de school.

Otto de Loor

 
Ik train, coach en adviseer directies, team- en sectieleiders, docenten en mentoren binnen vo- en educatieve instellingen op basis van eigen leer- en ontwikkelingsvragen. Centraal in mijn werk staan de thema’s leiderschap en leraarschap.

Jannet Maréchal

 
Ik train en coach schoolleiders en docenten met vragen over onder andere jongensachtig leren, leren met diepgang (met OBIT), effectieve leerlingbesprekingen, motivatie, groeigerichte feedback, opbrengstgerichte leerlingbegeleiding en havodidactiek. Op actieve en enthousiaste wijze verbind ik theorie aan praktijk.

Maurice van Werkhooven

 
'Een goede les' heet mijn boekje, passend bij mijn maatwerktrainingen. Deze zijn gericht op een goede lesopbouw, adequate werkvormen en prikkelende aandacht voor hogere-orde-denken. En gaan altijd uit van een pedagogische relatie als basis.

Lambrecht Spijkerboer

 
Met mijn ervaring als trainer/consultant bij APS en als lerarenopleider en docent (wiskunde/natuurkunde), zorgen we samen voor een passend aanbod bij uw vraag.