APS

Mehmet Okuducu

 
OKM Onderwijs richt zich op schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Thema's zijn onder andere schoolontwikkeling, professionele cultuur, opbrengstgericht werken, kwaliteitszorg, toetsen en determinatie en begeleiding van (zwakke) scholen.

Sander Galjaard

 
Het onderwijs kantelt. Het huidige onderwijssysteem staat onder grote druk en er komt veel op scholen af. Tegelijkertijd hebben scholen een regionale focus. Deze situatie vraagt om samen leren tussen bestuurders, schoolleiders en leraren in een lerende organisatie.

Aat Stuurman

 
Mijn expertise spitst zich toe op didactiek en pedagogiek in het vmbo en mbo. U kunt bij mij terecht voor trainingen en coaching op het gebied van loopbaanleren, vernieuwde examenprogramma's vmbo, activerende didactiek (didactische week), klassenmanagement en moderne media.

Evelien Janssens

 
Gedreven door het motto 'Leer me het zelf doen!' ondersteun ik graag leraren en schoolleiders bij onderwijsverbetering en schoolontwikkeling.

Madeleine Vliegenthart

 
Inspireren en motiveren van reken- en wiskundedocenten in het (v)mbo, dat is wat ik doe! De thema’s waar ik me voornamelijk op richt zijn didactiek, activerende werkvormen, differentiëren en zwakke rekenaars helpen.

Peter van Wijk

 
Ik werk met docenten rekenen en wiskunde. Mijn werkgebied is havo en vwo. Daarnaast doe ik ook advieswerk voor onderwijsinstellingen.

Ellen Schoonen

 
Mijn kracht is het inspireren van docenten rekenen en wiskunde in vo en mbo. Ik lever altijd maatwerk, elke training is afgestemd op uw specifieke vraag.

Ad van Oort

 
Ik help leraren, schoolleiders en bestuurders bij hun streven om duurzame schoolontwikkeling in hun eigen school te realiseren. Daarbij maak ik vooral gebruik van de kwaliteiten die in de school bij leraren en leidinggevenden aanwezig zijn.

Ad Bijlard

 
Vanaf 1 mei werk ik als senior-adviseur bij Sardes in Utrecht. Ik draag bij aan een nieuw initiatief gericht op strategische advisering op bestuurlijk niveau.

Dimph Rubbens

 
Na 25 jaar APS ga ik een nieuwe uitdaging aan om mijn opgebouwde expertise en senioriteit in te zetten voor de inhoudelijke thema’s LOB, LHBT, ondernemendheid/ondernemerschap, peer mediation en leerlingbemiddeling.