VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS

In het voortgezet onderwijs zijn veel en verschillende discussies gaande. Enerzijds wordt vanuit OCW en de inspectie gestuurd op goede en bestendige resultaten voor alle scholen, zowel waar het examenresultaten betreft, als waar het gaat om doorstroming en/of financiële stabiliteit. Anderzijds zoekt men op veel scholen naar de eigen invulling van het onderwijs. ‘Natuurlijk gaan we voor goede examenresultaten voor zoveel mogelijk leerlingen, maar we hebben meer te bieden!'

 

Taal en Rekenen, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen in de klas, toetsing en determinatiebeleid, excellentie, maar ook schoolcultuur en lerende organisatie zijn de thema's waar APS zich volop mee bezighoudt.

 

In deze context is APS in staat om door beide brillen te kijken en scholen te ondersteunen en te begeleiden om goede resultaten te boeken op een schooleigen manier. Dat doen we door maatwerk te bieden in de school, door alle geledingen er bij te betrekken, en door oog te hebben voor wat de school zelf wil bereiken.

 

Naast dat maatwerk biedt APS allerlei workshops, masterclasses, train-de-trainer-programma's en conferenties, waar de meest actuele zaken aan de orde komen.

 

Altijd gericht op wat er in de klas gebeurt, en op hoe dat in de school verankerd kan worden!

 

Aanbodbrochure Talen

Schooljaar 2014 - 2015

Website beleid taal en rekenen

Informatie over de website beleid taal en...

SNEL VINDEN VO

DIRECT CONTACT

Contact telefoon + 31 - 0302856761 Mobiel + 31 - 0625051969 k.hoogland@aps.nl
STEL UW VRAAG

BINNENKORT

De leerling aan zet

23 mrt 2015
Motiverend taalonderwijs   Deze studiedag levert u concrete ideeën en aanpakken op...
Lees verder DIRECT INSCHRIJVEN